stop
play

亲子活动

7月至9月教育活动

电话: 2569 1429

齐来动动手

项目名称 日期 时间 地点 名额

「撒拉森二型」装甲运兵车模型制作

2/7、13/8(日) 下午3时至4时

 

 

 

 

 

 

 

 

 


海防博物馆儿童角

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15对亲子
(10岁以下儿童需家长协助制作)
 

「布伦南」鱼雷模型制作
 
16/7(日)、27/8(日) 下午3时至4时

「复仇女神」号战船模型制作
 

30/7、3/9(日) 下午3时至4时

广东战船模型制作
 

5/8(六)、10/9(日) 下午3时至4时

「彗星一型」坦克车模型制作


 

19/8(六) 下午3时至4时30分

「万年清」号战船模型制作
 

17/9(日) 下午3时至4时

每项活动开始前15分钟在儿童角接受报名。
先到先得,额满即止。费用全免